Pertevniyal Eğitim Vakfı Amaçlarımız

Pertevniyal Eğitim Vakfı Amaçlarımız

 

Pertevniyal Eğitim Vakfı, Pertevniyal Lisesinin devamını,gelişmesini mezunları ile mensupları arasında sosyal dayanışma sağlamak,Türk toplumunun kültürel, bilimsel, sosyal ve sportif gelişmesine hizmet vermek daha yüksek ve verimli etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak yanında, aşağıda unsurları da amaç edinmiştir:

a) Milli eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunların sağlanması için yurdumuzun en ileri eğitim ve öğretim sistemlerini yerleşmesini temin edici faaliyetlerde bulunmak.

b) Gençlerimizin, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişmelerini çağdaş ve yüksek düzeyde laik eğitim imkanlarını kavuşmalarını sağlamak ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliğinde bulunmak,

c) İlgili mevzuat dahilinde ilk, orta ve yüksek öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, adını taşıdığı okul yönetimi ile yakın işbirliği için de olarak okul tadil onarım ve ilavelerini yapmak, okulun eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını tesbit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için gereken yardımlarda bulunmak,

d) Gerek Pertevniyal Lisesi’nde veya vakıfın kuracağı okullarda okuyan,gerekse mezun olduktan sonra yüksek öğretime devem eden ve diğer okullarda okuyan yetenekli öğrencilere, yurt içi ve yurt dışında burs vermek, temin etmek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, eğitim amaçlı gezilerde bulunmak, ödüllü yarışmalar tertip etmek, şair eğitim ve öğretim olanakları sağlamak,

e) Amatör sporun gelişmesini sağlamak, amatör sporla uğraşan herkesin yararına herkese açık spor tesisi kurmak, işletmek, bu amaçla eğitim ve spor konularıyla ilgili faaliyetlere katılmak, seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp, dernek ve vakıf gibi diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak koordinasyon ve bütünleşme sağlamak,

f) Okulun mezun ve mensupları ile sosyal ve ekonomik dayanışma içinde bulunmak, teknik konulardaki sorunları ile sosyal problemlerin çözümlenmesine yardımcı olmak, öğretmenlerin mesleki bilgi, görgü ve tecrübelerinin artması için yurt içi dışı burslar, ayni ve nakdi tespit etmek, yarışmalar yapılmasını sağlamak, başarılı öğrenci ve öğretmenlere ödüller verme, lokaller açmak, işletmek,

g) Mevcut ve kurulacak okullar için yurt içinden ve yurt dışından temin ediceği öğretmenleri tesbiti ve gerekli maddi desteğin bulunması için girişimler yapmak sağlamak,

h) İhtiyaç duyulacak ders malzemesi, kitap, servis gibi araçların ve gereçlerin yurt dışından temin edilmes,öğrencilerin çağdaş ve seviyeli eğitim görmeleri için gerekli olan tamamlayıcı nitlikte eğitim imkanları sağlamak,

i) Yurdumuzda yabancı dil ve eğitime sahip olduğu özel önemin bilinci ile bu öğrenimin çağdaş gelişmesine takip edip mevcut ve kurulacak okullarda yeryeşmesini temin etmek,

j) Eğitim ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, tüm yurtta eğitimin etkinliğini artırıcı müessese oluşturmak ve eğitimle ilgili yarışmalar düzenlemek, yararlı hizmetleri geçmiş olanlara ödül vermek, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Eğitimin önemli günleri kutlanması, kuruluş yıldönem veyaadını aldığı okulun geleneksel günlerini kutlamam çalışmalarını düzenlemek ile bu günleri koordine etmek,

l) Anaokul, kreş ve öğrenci yurtları açmak ve işletmek,

m) Fikir ve sanat eserleri sahipleri bunları üretenlere aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak, teşvik ödülleri vermek,

n) Kültürle yakın ilişkisi ve yaygınlığı nedeniyle, kitle haberleşme araçlarını en önemlisi olan sinema, video ve müzik eserlerinin eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak,

o) Türk sinema, tiyatro sahasında çalışanlara destek olmak,

p) Edebiyat ve sahne sanat dallarında yazar ve sanatçıları desteklemekve teşvik amacıyla ülkemizi ve özellikle İstanbul’u tanıtıcı eserlere ilişkin olmak üzere ödüllü yarışmalar düzenlemek,

r) İlgili mevzuat dahilinde her türlü sesli, görüntülü, basılı, süreli, süresiz basın ve yayın yapmak,

Yönetim kurulu günün şartlarına ve vakfın mali olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve çalışma alanlarından birine veya bazılarına öncelik tanıyabilir, diğerlerini kısa veya uzun süre için çalışma yardım alanı dışında bırakabilir.

Vakıfça kurulucak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %5’i yetenekli ancak maddi imkanları yoksun olanlara tahsis edilecektir.

Bu oran Yönetim Kurulu kararı ile artabilir.

s) Pertevniyal Valide Sultan’ın hayatı, eserleri vakıfları, kişiliği konularında ilgili araştımalar yapmak, eserlerini ortaya çıkarmak, onarım için ilgili mercilerle ortak haraket etmek, bu amaçla basın yayın yapmak, her türlü bilimsel, kültürel konularda konferans, sempozyum vermek ve paneller düzenlemek,

t) Diğer toplum ve kuruluşlarla veya aynı amaçlı derneklerle veya kuruluş ve kurulucak vakıflarla her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, akitler yapar, fesih eder, yabancı tüzel kişilerin amaçlarına ters düşmeyen ve milli güvenlik bekımından sakıncalı olmayan işlerde bulunabilir, onlardan bağış kabul edebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ